Yönetim Sistemleri Politikamız

KARAL Endüstriyel Soğutma Sistemleri en üst kalite seviyesinde üretim faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir.
Bu paralelde Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

  • KALİTE : Faaliyet gösterdiğimiz soğutucu market reyonları  sektöründe, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizi zamanında ve kaliteli üretip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.
  • ÇEVRE : “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynakları korumak.
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektörde örnek olmak, sektördeki İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına önderlik etmek. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak. “Hiçbir İş, Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek.
  • YASAL MEVZUATA UYUM : “Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak, yeni mevzuat, standart ve kuralların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI : Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak.
  • EMNİYET VE TASARRUF : Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek atıkları kaynağında azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların uygun şekilde bertaraf etmek. İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirleri almak, iş kayıplarını önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek maksimum verimlilik sağlamak.
  • EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME : Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine, işverenine ve ekmeğine saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimini arttırmak.
  • SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME : Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve sistemin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek. Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen tüm tecrübelerimizden bir sinerji oluşturmak ve sinerjiyi şirketimiz özelinde toplumsal faydaya dönüştürmek.
KARAL Endüstriyel Soğutma Sistemleri Yönetim Sistemleri Politikamız