Merkezi Sistem Soğuk Hava Cihazları

Merkezi Soğutma Sistemleri

Merkezi Sistem Soğuk Hava Cihazları birden fazla soğutma noktasındaki ısıl yüklerin alınması için tasarlanmış ünitelerdir. Sistem istenen bağlı olarak uygun kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanmış olup, eşit veya farklı kapasitelerdeki kompresörlerden oluşmaktadır. Elektrik besleme ve kumanda paneli Merkezi Sistem Soğuk Hava Cihazları üzerinde olup tüm bağlantılar fabrikada yapılmaktadır. Merkezi Sistem Soğuk Hava Cihazlarının scroll, hermetik, yarı hermetik olarak çeşitleri mevcuttur.

Soğutma kapasitenin yüksek olduğu endüstriyel tesisler için merkezi sistemde yarı hermetik veya vidalı kompresörler kullanılmaktadır. Daha düşük kapasiteli projeler için hermetik veya scroll kompresörler kullanılır.

Dış ünite kaçak testleri azot basılarak yapılur. Sevkiyat süreci içerisinde azot mevcuttur. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları montaja hazır olarak sevk edilir.

Merkezi Soğutma Sistemleri Avrupa Birliği (CE) normlarına uygun olup CE belgeli olarak imal edilirler. Sıcak gaz veya elektrik defrost tertibatına uygundurlar. Cihaz büyüklüğüne göre 2mm. kalınlıktan 4mm. kalınlığa kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik boya ve bakım yapılır. Kolay kurulum ve bakım imkanı sağlar.