Çöp Odası

Çöp Odası

Evsel atıkların geçici olarak depolandığı yerlere Çöp Odası denilir. Çöp Odaları hastane, AVM, oteller ve kamu binaları gibi yerler için zorunludur. Yakın bir zamanda 3 kattan yüksek evlerde de zorunlu olacaktır.

Evsel atıkların gelişigüzel toplandığı ortamlarda hava, su, ortam temizliğinden söz edilemez.

Çöp Odaları binaların çöplerini en az 2 gün süreyle geçici olarak depolayacak alanlar olmalıdır. Ayrıca Çöp Odalarının iç ortam sıcaklığı +8 derece olmalıdır. Evsel atıkların kokmaması, çürüyerek etrafa mikrop, bakteri vs. yaymaması sağlanmalıdır. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçilebilir.

Atık Odası

Artık günümüzde ve ülkemizde 3 kattan yüksek yapılara Atık Odası zorunluluğu geliyor. Üç kattan yüksek olan yeni yapıtların mutfak bölümlerinde, plastik, cam, kağıt, bitkisel atık yağları ve çöplerin ayrıştırılabileceği sistem kurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, imar yönetmeliğinde yapacağı değişiklik ile birlikte, atıkların yerinde ayrıştırılması ve böylece çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Evlerde ve bina önlerinde bulunan çöp kutularının oluşturdukları kötü görüntü ve kokuları ortadan kaldırmak için iyi bir atılım, bu sistemi atık baca sistemi ile sağlayacaklar. Binalardaki dairelere kurulması planlanan elektronik sistem ile atıklar borular sayesinde bacalar ile bağlantı kura bilecek. Sistemde atılması planlanan atığın, cam, plastik vb. olarak buton ile işaretleyerek, çıkan hazne ile işlem gerçekleşebilecek. Bu atıklar binaların alt tarafında kurulan toplama merkezlerinde birikecek. Ayrıştırılmış olarak toplanan bu atıklar geri dönüşüm sayesinde ekonomiye kazandırılacaktır. Bu sisteme uygun olan yapılar inşa edilecek.

Atık Depoları (Atık Odaları) Hastane, laboratuar, kimya tesisi, Nükleer Tesisler vb. yerlerde ise konu çok daha önemli ve hassastır..

Atık Deposu
Çöp Odası
Çöp Odası