İSG Politikamız

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için KARAL Endüstriyel Soğutma Sistemleri,  aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak.
  • Güvenli ekipman ve uygun teknoloji kullanılarak iş güvenliğine uygun üretim gerçekleştirmek.
  • Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gereken koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak. 
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
  • Hem firmamız personelinin hem de faydalanılan tedarikçi çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek. 
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
KARAL Endüstriyel Soğutma Sistemleri İSG Politikamız